Διατηρεί λογιστικό – φορολογικό γραφείο με ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων. Έχει πελάτες που τους κρατά τα φορολογικά βιβλία με απλογραφικό και διπλογραφικό σύστημα. Έκδοση συντάξεων με την βοήθεια συνεργάτη. Τήρηση Μισθοδοσίας. Υποβολή φορολογικών δηλώσεων, Ε9 (ΕΝΦΙΑ), Κτηματολόγιο. Διατήρηση ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. με την βοήθεια συνεργάτη.

Κατά την διάρκεια της θητείας του στην Πολεμική Αεροπορία στην Σχολή Ικάρων ήταν βοηθός οικονομικών υπηρεσιών. Βοηθός Λογιστή στην ΒΟΚΤΑΣ και υπεύθυνος λογιστηρίου σε Εσπερίδες ΕΠΕ Τροφοδοσίες πλοίων. Και από την θέση του Ταμία της ΚοινΣΕπ Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και Υποστήριξη θα συνεχίσει το έργο που κάνει όλα αυτά τα χρόνια στην Λογιστική Στήριξη ΚοινΣΕπ